STYPENDIA ZAGRANICZNE
       Aktualności 
       SOCRATES
            Dokumenty 
            Formalności 
            Umowy 
            Stypendia 
       ERASMUS 
       LEONARDO 
       Kontakt 
       Linki 

 

Aktualności

Ta strona jest ciągle aktualizowana.

<\br>

17 kwietnia 2008

Spotkanie informacyjne dla studentów zakwalifikowanych na wyjazd.

Prezentacja ze spotkania: tutaj

<\br>

17 kwietnia 2008

Aktualizacja podstrony "umowy"

Opis uczelni, z którymi Wydział Fizyki ma podpisane umowy został uzupełniony o zeskanowane umowy i podstawowe informacje dotyczace organizacji studiów na tych uczelniach.

<\br>

10 kwietnia 2008

Zakończenie rekrutacji.

Lista studentów zakwalifikowanych na wyjazdy w ramach programu Erasmus: tutaj

Warunkowa lista studentów ubiegających się o wyjazd: tutaj

Kilka ważnych uwag:

Dotyczy studentów, którzy zgłaszali chęć wzięcia udziału w Programie Erasmus, a których nazwiska nie pojawiły się na żadnej liście: wyjaśniam, że studenci, o których mowa, nie uzyskali zgody Dziekana ds Nauczania na wyjazd. We wszystkich takich przypadkach powodem negatywnej decyzji Dziekana były dotychczasowe, niezadowalające wyniki w nauce, a w szczególności braki w zaliczeniach.

Dotyczy studentów, których nazwiska wymieniono na liście warunkowej: wyjaśniam, że uzyskają oni pozwolenie na wyjazd po zaliczeniu obowiązkowych przedmiotów z poprzednich lat studiów.

Dotyczy wszystkich studentów ubiegających się o wyjazd: informuję, że w przypadku odnotowania we wrześniu 2008 r. braków w zaliczeniach przedmiotów obowiązkowych realizowanych w bieżącym roku akademickim zgoda na wyjazd może zostać cofnięta.

W przyszłym tygodniu zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne dla osób zakwalifikowanych na wyjazd.10 marca 2008

Rozpoczynamy pierwszy etap rekrutacji studentów na wyjazdy w ramach programu ERASMUS.

Studenci, którzy są zainteresowani spędzeniem jednego / dwóch semestrów na zagranicznej uczelni proszeni są o składanie wypełnionych druków "Zgłoszenie chęci wyjazdu" do dnia 19 marca 2008 w pokoju Samorządu Studentów Wydziału Fizyki lub bezpośrednio do Pani Aleksandry Piwnik (Przewodnicząca Komisji Zagranicznej przy Samorządzie).

Na podstawie zgromadzonych deklaracji studenckich, do dnia 28 marca (piątek), zostaną przygotowane wstępne listy osób zakwalifikowanych na wyjazd do danej uczelni oraz rezerwowe listy studentów, którzy wyjadą na stypendium w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej.

Kolejność na listach (podstawowej i rezerwowej) będzie uzależniona od:

  • i) średniej ze wszystkich ocen uzyskanych przez studeta(kę) do ostatniego semestru włącznie

    w przypadku braku zaliczenia proszę do średniej przyjąć ocenę 2.0; bardzo proszę o uczciwe policzenie tych średnich - średnie osób zakwalifikowanych na wyjazd zostaną sprawdzone przez Panie z Dziekanatu;
  • ii) udziału w pracach na rzecz wydziału / uczelni

    proszę o podanie co najwyżej trzech prac; za tego typu aktywność średnia ocen zostanie podwyższona o max. 0.5 pkt;

Druk "Zgłoszenie chęci wyjazdu" tutaj

Godziny przyjęć Wydziałowej Rady Samorządu (pokój 313) to:
poniedziałek 15:00-16:00
wtorek
10:00-14:00
środa
10:00-12:00 14:00-16:00
czwartek
12:00-16:00
piątek
10:00-11:00

 

11 stycznia 2008

Na podstronie umowy została zamieszczona aktualna lista uczelni europejskich, z którymi Wydział Fizyki PW ma podpisane umowy na wymianę studentów w ramach Programu Erasmus.

19 listopada 2007

Rozpoczęcie rekrutacji studentów 4-tego i 5-tego roku na praktyki studenckie w ramach Programu LLP-Erasmus.

Osoby zainteresowane wyjazdem i spełniające wymagania stawiane kandydatom proszone są o składanie dokumentów do dnia 14 grudnia 2007.

UWAGA: W roku akademickim 2007/8 Politechnika Warszawska otrzymała dofinansowanie na wyjazdy zaledwie 7 studentów, dlatego selekcja kandydatów będzie ostra. Podstawowym kryterium kwalifikacji studentów na wyjazd będą dotychczasowe wyniki w nauce. Drugim kryterium będzie znajomość języka obcego. Trzecim - właściwa motywacja do wyjazdu oceniona na podstawie listu motywacyjnego przygotowanego przez kandydata.

Więcej informacji o programie zagranicznych praktyk studenckich LLP-Erasmus tutaj

19 listopada 2007

Rozpoczęcie rekrutacji studentów 5-tego roku i absolwentów WF PW do Projektu Praktyk Zagranicznych EURO-PLACEMENTS GII w ramach Programu Leonardo da Vinci.

Osoby zainteresowane wyjazdem i spełniające wymagania stawiane kandydatom proszone są o składanie dokumentów do dnia 14 grudnia 2007.

Skrócony opis projektu: Projekt Europejskie praktyki zawodowe dla absolwentów Politechniki Warszawskiej, część II (EURO-PLACEMENTS-GII) finansowany przez Program Leonadro da Vinci jest skierowany do najlepszych absolwentów (również przyszłorocznych) PW. Realizacja projektu polega na organizowaniu praktyk zawodowych dla absolwentów PW w przedsiębiorstwach i firmach przemysłowych, biurach i pracowniach architektonicznych oraz nieakademickich (i w ostateczności akademickich) placówkach naukowo-badawczych w krajach UE. Gotowość do pracy przy realizacji tego projektu zgłosiło 17 partnerów
(5 z nich to pracodawcy) z 7 krajów UE (Niemcy, Hiszpania, Włochy, Holandia, Austria, Portugalia, W. Brytania). Wyjazdy zostały zaplanowane na okres od stycznia 2008 do 15 maja 2009.

UWAGA: Wysokość dofinansowania jakie PW uzyskała na realizację tego projektu umożliwi wyjazdy zaledwie 20 osób na praktyki trwające nie dłużej niż 26 tygodni (minimalna długość stażu to 2 tygodnie). Podstawowym kryterium kwalifikacji absolwentów (również przyszłorocznych) na wyjazd będą wyniki w nauce. W przypadku absolwentów pod uwagę zostanie wzięta ocena za studia wystawiona na dyplomie ukończenia PW, natomiast w przypadku studentów 5-tego roku rozważana będzie poswiadczona przez Dziekanat średnia ocen uzsykanych w czasie studiów. Drugim kryterium będzie znajomość języka obcego. Trzecim - właściwa motywacja do wyjazdu oceniona na podstawie listu motywacyjnego przygotowanego przez kandydata oraz dołączonego do wniosku listu polecającego..

Więcej informacji o projekcie Euro-Placements GII tutaj

25 października 2007

Podsumowanie spotkania informacyjnego: w spotkaniu wzięło udział ok. 40 osób; Dr Agata Fronczak omówiła najważniejsze rzeczy, jakie student powinien wiedzieć przed podjęciem decyzji o tym, czy chce wyjechać na stypendium; Pani Marta Stypułkowaska z CWM poinformowała studentów o działalności organizacji Student Erasmus Network zrzeszającej studentów i sympatyków Programu Erasmus;

prezentacja - plik PDF

24 października 2007

Dnia 24 października 2007r o godz. 16.15 w sali 309 GF odbędzie się spotkanie informacyjne nt. Programu Socrates-Erasmus. Na spotkaniu omówione zostaną m.in. 1

1. Terminarz Programu

termin podpisywania umów dwustronnych z uczelniami partnerskimi, termin składania dokumentów i zasady rekrutacji, terminy wyjazdów studenckich i rozliczeń finansowych;

2. Możliwości wyjazdu

kto, gdzie i kiedy może wyjechać; wyjazdy na studia i poprzedzające te wyjazdy intensywne kursy językowe;

3. Dostosowanie programu studiów i zasady zaliczania semestrów / przedmiotów

4. Strona finansowa Programu

granty wyjazdowe i inne mozliwości uzyskania wsparcia finansowego;

Na spotkanie zapraszamy przede wszystkim studentów trzeciego i czwartego roku oraz doktorantów.