STYPENDIA ZAGRANICZNE
       Aktualności 
       SOCRATES
            Dokumenty 
            Formalności 
            Umowy 
            Stypendia 
       ERASMUS 
       LEONARDO 
       Kontakt 
       Linki 
 

 

Kontakt

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Programów Erasmus oraz Leonardo da Vinci
dr Agata Fronczak
pok. 310 GF, tel.: +48 22 234 58 08
e-mail: socrates@if.pw.edu.pl
 


Koordynator Programu LLL-Erasmus (wyjazdy na studia) na Politechnice Warszawskiej
mgr Bożena Snopińska
gł. spec. ds. Europejskich Programów Edukacyjnych

Centrum Współpracy Miedzynarodowej PW
Uczelniana Agencja Programow Edukacyjnych
ul. Noakowskiego 18/20, kl. B, VI pietro, 00-668 Warszawa
tel. 022 234 7404, 022 234 5115, fax 022 629 8009
e-mail: bsnopinska@cwm.if.pw.edu.pl

Koordynator Programów LLP-Erasmus oraz Leonardo da Vinci na PW (wyjazdy na praktyki)
Agnieszka Bursztynska
Centrum Współpracy Miedzynarodowej PW
Uczelniana Agencja Programow Edukacyjnych
ul. Noakowskiego 18/20, kl. B, VI pietro, 00-668 Warszawa
tel. 022 234 7404, 022 234 5115, fax 022 629 8009
e-mail: abursztynska@cwm.pw.edu.pl