STYPENDIA ZAGRANICZNE
       Aktualności 
       SOCRATES
            Dokumenty 
            Formalności 
            Umowy 
            Stypendia 
       ERASMUS 
       LEONARDO 
       Kontakt 
       Linki 

 

Praktyki zagraniczne dla absolwentów PW w ramach Programu Leonardo da Vinci

Skrócony opis projektu

Projekt Europejskie praktyki zawodowe dla absolwentów Politechniki Warszawskiej, część II (EURO-PLACEMENTS-GII) finansowany przez Program Leonadro da Vinci jest skierowany do najlepszych absolwentów PW. Realizacja projektu polega na organizowaniu praktyk zawodowych dla absolwentów PW w przedsiębiorstwach przemysłowych, firmach budowlanych, biurach i pracowniach architektonicznych w krajach UE. Gotowość do pracy przy realizacji tego projektu zgłosiło 17 partnerów (5 z nich to pracodawcy) z 7 krajów UE (Niemcy, Hiszpania, Włochy, Holandia, Austria, Portugalia, W. Brytania). Wyjazdy zostały zaplanowane na okres od stycznia 2008 do 15 maja 2009.

UWAGA: Wysokość dofinansowania jakie PW uzyskała na realizację tego projektu umożliwi wyjazdy zaledwie 20 osób na praktyki trwające nie dłużej niż 26 tygodni (minimalna długość stażu to 2 tygodnie). Wniosek - wyjadą tylko najlepsi!

Wiecej informacji o projekcie Euro-Placements GII tutaj

Osoby ubiegające się o praktyki powinny spełniać następujące wymagania

  1. absolwent PW (o praktyki mogą się również ubiegać przyszłoroczni absolwenci, wtedy wyjazd musi się odbyć po obronie pracy dyplomowej). Absolewnt powinien posiadać na dyplomie ocenę co najmniej dobrą, zaś przyszłoroczny absolwent powinien na dzień rekrutacji wykazać się podobną średnią ocen.
  2. znajomość języka obcego udokumentowana zaświadczeniem (akceptowane będą zaświadczenia wydawane przez: The British Council, np. FC, Proficiency, TOEFL oraz Goethe Institut i Alliance Française). Dla osob, które nie posiadają takich certyfikatów zostanie w późniejszym terminie przeprowadzony egzamin w Studium Języków Obcych PW.
  3. właściwa motywacja do wyjazdu na praktykę, tzn. konkretny cel odbycia praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie, a nie np. chęć wyjazdu dokądkolwiek i w jakimkolwiek celu, aby tylko wyjechać.

Rekrutacja

Osoby zainteresowane wyjazdem i spełniające powyższe wymagania proszone są o składanie następujących dokumentów

  1. formularz aplikacyjny w języku angielskim,
  2. CV (w języku angielskim lub w języku kraju praktyki),
  3. list motywacyjny (w języku angielskim lub w języku kraju praktyki),
  4. list polecający (w języku angielskim lub w języku kraju praktyki),
  5. odpis dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wystawione przez Dziekanat (w przypadku przyszłorocznych absolwentów - wydane przez Dziekanat zaświadczenie o wymaganej średniej ocen z dotychczasowego przebiegu studiów),
  6. zaświadczenie o znajomości języka obcego (tylko wymienione wyżej certyfikaty).

Wymienione dokumenty proszę składać do dnia 14 grudnia 2007 r. w Pełnomocnika Dziekana ds. Programu Leonardo da Vinci - dr Agaty Fronczak (e-mail. socrates@if.pw.edu.pl, tel. 022 234 5808, pok. 310 GF).

Wiecej informacji dla osób przygotowujących dokumenty i wyjeżdzających na praktyki w ramach Programu LdV tutaj

Kontakt

Dr Agata Fronczak
Wydział Fizyki PW
pok. 310 GF
tel. 022 234 5808
e-mail: socrates@if.pw.edu.pl


Agnieszka Bursztynska
Program Leonardo da Vinci
Politechnika Warszawska
Centrum Wspolpracy Miedzynarodowej
Uczelniana Agencja Programow Edukacyjnych
ul. Noakowskiego 18/20, kl. B, VI pietro, 00-668 Warszawa
tel. 022 234 404, 022 234 5115, fax 022 629 8009
e-mail: abursztynska@cwm.pw.edu.pl
www.cwm.pw.edu.pl